HOME | EDUCATION

Education

Bij MBO en HBO onderwijsinstellingen bestaat steeds vaker de wens om het onderwijs meer af te stemmen op de beroepspraktijk. Deze wens komt voort uit de ervaring dat praktijkgericht onderwijs beter aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de studenten en aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld aan de toetsing en examinering in het beroepsonderwijs. Natuurlijk doen scholen er veel aan om de beroepspraktijk binnen de school vorm te geven. Maar opdrachten en projecten worden in de meeste gevallen onder gesimuleerde omstandigheden uitgevoerd.

.

Om die reden zijn scholen steeds vaker op zoek naar praktijkgerichte (externe) opdrachten, die de studenten moeten inspireren en stimuleren. Scholen doen er veel aan om de lesinhoud en de vorm van het onderwijs voor studenten aantrekkelijk te maken. Echter de beperking in ruimte, facilitaire mogelijkheden en CAO voorschriften staat dit veelal in de weg. Een externe bedrijfsmatige studentenwerkplaats biedt een oplossing voor bovenstaande problemen en zal studenten inspireren en motiveren.


EDUCATION IS KEY

IF it’s success you wish to see

Adinterim Design heeft een ruimte gereserveerd voor educatie.

In de Werkplaats zal door een groep creatieve studenten, in een niet schoolse, en op de praktijk afgestemde omgeving, gedurende een aaneen gesloten periode gewerkt worden aan grootschalige projecten. Deze projecten zullen enerzijds door de onderwijsinstellingen zelf worden ingebracht maar anderzijds is het ook mogelijk dat de Werkplaatsprojecten uit de markt haalt.

Uitgangspunt is dat het project onderwijskundig aansluit en een meerwaarde heeft, waarbij het commerciële aspect van de projecten niet uit het oog wordt verloren. In veel gevallen zullen de projecten winstgevend moeten zijn. De studenten kunnen in de werkplaats begeleid worden door een onderwijsgevende van de onderwijsinstelling zelf, maar ook door een praktijk gerichte vakdocent uit de docentenpool van de Werkplaats. Deze laatste optie zal voor de student extra stimulerend zijn. Voor elk project zal gezocht worden naar de juiste begeleiding, waarbij ook beoordeling en examinering mogelijk is. De studentenwerkplaats is een plaats zijn waar studenten elkaar ontmoeten en op een bedrijfsmatige manier (samen)werken.

Studenten van verschillende onderwijsinstellingen kunnen in de Werkplaats ook aan een gezamenlijk, school overstijgend, project werken. Het werken in de Werkplaats zal de student ervaren als een welkome afwisseling van het cursusjaar waardoor de motivatie zal toenemen. Er kan onder begeleiding van een vakdocent / instructeur gewerkt worden in een 3D werkplaats of een 2D studio. Daarnaast biedt de Werkplaats ook ruimte aan andere educatieve initiatieven op het gebied van kunst in brede zin. Het is een plek voor workshops, lezingen, oefenruimten en master-classes voor jong en oud, individuen, groepen en klassen.

Leren in de praktijk

De voordelen

° Commerciële opdrachten
° Ontwerp Advies Uitvoering
° Winstgevende projecten
° Een werkweek van 40 uur
° Docenten uit de praktijk
° Examinering en beoordeling
° Samenwerken met de markt
° Motiverend en uitdagend